SẢN PHẨM

Tấm ốp than tre vân đá, vân gỗ

Tấm ốp than tre vân đá, vân gỗ

Mã: TT-

1,850,000₫ 1,831,500₫

Mua ngay
Tấm ốp ngoài trời kosmos

Tấm ốp ngoài trời kosmos

Mã: 3MOP148X21-CB; 3MOP148X21-CF; 3MOP148X21-LW; OP148X21-CB(1); OP148X21-CB; OP148X21-CF(1); OP148X21-CF; OP148X21-DG(1); OP148X21-DG; OP148X21-LW(1); OP148X21-LW

196,000₫

Mua ngay
Lam sóng ngoài trời kosmos

Lam sóng ngoài trời kosmos

Mã: 2D219X26-TEAK; 2D219X26-WALNUT; 3KW4S-CB; 3KW4S-CF; 3KW4S-DG; 3KW4S-LW; KW4S219X28-CB; KW4S219X28-CF; KW4S219X28-DG; KW4S219X28-LW

302,000₫

Mua ngay
Thanh đa năng kosmos 3MOP142X10-CF; 3MOP142X10-LW; OP71X11; OP71X11-CB; OP71X11-CF; OP71X11-DG; OP71X11-LW; OP142X10-CB;

Thanh đa năng kosmos 3MOP142X10-CF; 3MOP142X10-LW; OP71X11; OP71X11-CB; OP71X11-CF; OP71X11-DG; OP71X11-LW; OP142X10-CB;

Mã: 3MOP142X10-CF; 3MOP142X10-LW; OP71X11; OP71X11-CB; OP71X11-CF; OP71X11-DG; OP71X11-LW; OP142X10-CB; OP142X10-CF; OP142X10-DG; OP142X10-LW

238,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB36

Sàn nhựa keo riêng KB36

Mã: KB36

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB33

Sàn nhựa keo riêng KB33

Mã: KB33

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB26

Sàn nhựa keo riêng KB26

Mã: KB26

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB21

Sàn nhựa keo riêng KB21

Mã: KB21

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB19

Sàn nhựa keo riêng KB19

Mã: KB19

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB18

Sàn nhựa keo riêng KB18

Mã: KB18

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB16

Sàn nhựa keo riêng KB16

Mã: KB16

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB12

Sàn nhựa keo riêng KB12

Mã: KB12

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB11

Sàn nhựa keo riêng KB11

Mã: KB11

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB10

Sàn nhựa keo riêng KB10

Mã: KB10

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB09

Sàn nhựa keo riêng KB09

Mã: KB09

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB08

Sàn nhựa keo riêng KB08

Mã: KB08

120,000₫

Mua ngay
Sàn nhựa keo riêng KB07

Sàn nhựa keo riêng KB07

Mã: KB07

120,000₫

Mua ngay

Dự toán chi phí xây dựng